【DSE数学】初中数学必读– 因式分解

初中数学必读– 因式分解

进入中学之后学生学慨嘢都会有微妙慨变化,学慨嘢多咗唔同咗,尤其系数学科。今日同大家介绍踏入初中后大家将会接触到慨一个基础而又重要慨课题– 因式分解(Factorization)。

常用相关公式:

数学因式分解补习补习中介

以下有几条因式分解常用的公式

 1. (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd
 2. (a+b)(ab) = a2 – b2
 3. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
 4. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2
 5. a3 + b3 = (a+b)(a2-ab+b2)
 6. a3 – b3 =(ab)(a2+ab+b2)
 7. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
 8.  (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

 

 

练习

大家都不仿试下做一做以下慨因式分解题目,睇下可以完成到几多题啦!

数学补习补习中介

事不宜迟,我哋马上熟习一下

 

因式分解:

 1. 4k + 6
 2. a(2c-6)+3 – c
 3. 4m2+8mn+4n
 4. 4x2-8xy+4y2-10x+10y
 5. (4a+3b)2 – (2a – b)2

 

 

答案

 1. 2(2k+3)
 2. (2a-1)(c-3)
 3. (2m+2n)2
 4. (2x-2y)(2x-2y-5)
 5. (6a+2b)(2a+4b)

 

总结

唔知大家又答啱几多题呢?之后我会同大家探讨其他数学科的课题,一齐发掘学习数学慨乐趣!

更多数学补习阅读
數學補習
数学私补
补习数学
數學補習
数学补习老师
补习数学
m2补习

 

延伸阅读:【学习心得分享】数学应该要点读?

现在从Blog 下方按钮转载到GETUTOR网站,“ 联络职员即可有$20学费减免,事不宜迟,马上去搜索适合导师上课吧 GETUTOR-香港導師總會

想追返学校进度?GETUTOR香港导师总会有超过35,000个三大导师

最快一小时帮你搵到最好既上门补习导师!

紧贴GE BlogFacebookInstagram,补习?盖图尔