C13840 學前 柯士甸站上蓋 跟功課, 中文, 數學 每小時學費 100-200

  • 學生班級:學前
  • 補習科目:跟功課, 中文, 數學
  • 補習地區:柯士甸站上蓋
  • 每星期堂數:5_次
  • 每節補習時間:3_小時
  • 預算每小時學費: $100-200
  • 學生程度:普通
  • 特別要求:想揾姐姐教小朋友(K2)中文同數學 星期一至五每日朝早上堂 有愛心,陪小朋友做功課,同小朋友講故事,家長有教材 可以分兩位老師,一位一星期兩堂一位一星期三堂

發佈回覆