【DSE中文範文】李清照《聲聲慢.秋情》分析

DSE中文十二篇範文之一 – 李清照《聲聲慢.秋情》

各位同學喺預備DSE時係咪好苦惱DSE中文應該點樣温,又或者唔知點開始呢?今日GETUTOR香港导师总会就同各位正在努力準備DSE嘅同學仔講一講DSE十二篇範文之一 – 詞三首裡嘅李清照《聲聲慢.秋情》。我們為各位同學整合李清照《聲聲慢.秋情》全文語譯、主旨以及文章重點,希望可以方便各位温習!

讀書 補習 DSE中文 十二範文 補習中介

李清照

 

李清照《聲聲慢.秋情》全文語譯

上片原文:
尋尋覓覓,冷冷清清,悽悽慘慘戚戚。乍煖還寒時候,最難將息。三杯兩盞淡酒,怎敵他晚來風急!雁過也,正傷心,卻是舊時相識。

譯:
我到處尋覓,結果是一無所獲,有的只是一片冷清。深秋的天氣變化無常,時暖時寒,令人難以休息。喝兩三杯淡酒暖身,又怎敵得過晚上疾風吹來的寒意。天上有佂雁從眼前飛過長空,我正傷心,因為那是舊時的相識。

下片原文:
滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?守著窗兒,獨自怎生得黑!梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。這次第,怎一箇愁字了得!

譯:
堆積滿地的菊花已經凋謝枯萎,如今又有誰想要摘取?我守在窗前,獨自一人又如何熬到夜深!連綿細雨打落在闊大的梧桐樹葉上,直到黃昏時分,滴滴答答的雨聲依然。這種情形,又怎能用一個「愁」字概括得了!

 

注譯

1. 乍煖還寒:剛剛還很暖和,很快又變冷,指深秋天氣變化無常。

2. 將息:調養,休息。

3. 晚來:一作「曉來」。

4. 憔悴損:指菊花凋謝枯萎。

5. 誰堪摘:誰:何,甚麼。指菊花。一說指人,即無人可以一起摘花。堪:一作「忺」,解作欲、想要。

6. 次第:一連串光景、情形。

7. 了得:指概括得了。

 

作者背景

李清照(公元 1084 – 1151,一說公元 1084 – 1155),號易安居士。齊州章丘(今山東)人。

李清照的詞主要可分為宋室南渡前和後兩個階段。前一階段為李清照年少時期,與丈夫生活安穩,因而多寫閨情,風格清新明麗;後一階段為李清照經歷北宋滅亡及丈夫離世,國破家亡,而且人到晚年自覺年華不再,因而境界開闊,詞風較為淒苦悲涼。

 

文章背景

原名〈勝勝慢〉。

這首詞為李清照晚年的作品,亦是作者後期最受人稱道的作品。作者以精煉的語言,反映了她因北宋滅亡而南渡以後的生活特徵和精神面貌,抒發作者晚年無可排遣的悲愁和孤寂。

 

文章結構

整首詞共97字,屬於長調;有上下兩片,為雙調;有平韻、仄韻兩體,此詞為仄韻。

詞牌:聲聲慢

詞題:秋情

押韻:

上片: 尋尋覓,冷冷清清,悽悽慘慘戚。乍煖還寒時候,最難將。三杯兩盞淡酒,怎敵他晚來風!雁過也,正傷心,卻是舊時相

下片: 滿地黃花堆,憔悴損,如今有誰堪?守著窗兒,獨自怎生得!梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴。這次第,怎一箇愁字了

 

資料來源:香港教育局

聲聲慢秋情 工作紙

甲部:指定閱讀篇章 – 李清照《聲聲慢·秋情》 (30%)

1. 解釋以下詞語的意思:(4分)
a) 尋尋覓覓: _______
b) 黃昏後,酒醒也: _______

2. 將以下句子譯成白話文:(4分)
“守着窗兒,獨自怎生得黑?”

3. 詞中描繪了怎樣的秋日景象?請具體說明。(4分)

4. 解釋”這次第,怎一個愁字了得”這句話的含義及其在詞中的作用。(3分)

5. 詞人在詞中表現出怎樣的情感?(3分)

6. 詞中運用了哪些感官描寫?請舉例說明。(4分)

7. 將以下句子譯成現代漢語:(4分)
“滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?”

8. 簡述本詞的主旨,並分析詞人如何通過意象和語言的運用來表達自己的情感。(4分)

延伸閱讀:DSE中文「十二篇範文」語釋及分析

1. 《論語》〈論仁、論孝、論君子〉
2. 孟子《魚我所欲也》
3. 莊子《逍遙遊》(節錄)
4. 荀子《勸學》(節錄)
5. 司馬遷《廉頗藺相如列傳》(節錄)
6. 諸葛亮《出師表》
7. 韓愈《師說》
8. 柳宗元《始得西山宴遊記》
9. 范仲淹《岳陽樓記》
10. 蘇洵《六國論》
11. 詩三首
– 王維《山居秋暝》
– 李白《月下獨酌》(其一)
– 杜甫《登樓》
12. 詞三首
– 蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》
– 李清照《聲聲慢.秋情》
– 辛棄疾《青玉案.元夕》

现在从Blog 下方按钮转载到GETUTOR网站,“ 联络职员即可有$20学费减免,事不宜迟,马上去搜索适合导师上课吧 GETUTOR-香港導師總會

想追返学校进度?GETUTOR香港导师总会有超过35,000个三大导师

最快一小时帮你搵到最好既上门补习导师!

紧贴GE BlogFacebookInstagram,补习?盖图尔