【DSE中文範文】王維《山居秋暝》語譯及分析

DSE中文十二篇範文之一 – 王維《山居秋暝》

各位同學喺預備DSE時係咪好苦惱DSE中文應該點樣温,又或者唔知點開始呢?今日GETUTOR香港导师总会就同各位正在努力準備DSE嘅同學仔講一講DSE十二篇範文之一 – 詩三首裡嘅王維《山居秋暝》。我們為各位同學整合王維《山居秋暝》全文語譯、主旨以及文章重點,希望可以方便各位温習!
領取論仁 論孝 論君子工作紙

王維《山居秋暝》全文語譯

原文:
空山新雨後,天氣晚來秋。
明月松間照,清泉石上流。
竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。
隨意春芳歇,王孫自可留。

譯:
空曠的山上剛下過一場雨,又正是傍晚秋涼的天氣。
明月的月光映照在松樹林間,清澈的泉水在山石上流過。
竹林裏傳來的喧鬧聲,是洗衣姑娘歸來了;溪中的蓮葉搖動起來,是漁舟從這裏順流而下。
任由春天的花花草草凋謝,眼前的景色已可讓隱居的詩人留在山中,不必歸去。

注譯

1. 暝:暮色,夜色

2. 竹喧:竹林裏的喧鬧聲。

3. 浣女:洗衣女。

4. 隨意:這裏是「任由」之意。

5. 春芳:春天的花花草草。

6. 歇:停息,指花草的衰謝。

7. 王孫:原意是貴族的後裔,後為貴家公子的通稱,這裏指像詩人一樣的隱士。

作者背景

王維(公元692年-公元761年),字摩詰,號摩詰居士,祖籍山西祁縣,號稱「詩佛」。王維晚年因為對官場感到厭倦,更享受隱居生活,因此王維後期的作品的題材往往都係圍繞退隱生活、田園山水或是自然景物,而且帶有佛家思想。所以王維的詩善寫靜中之趣,五言尤勝,亦兼具禪理和畫意。

文章背景

王維晚年在此處過着半官半隱的生活zxab 這首詩是王維居於終南山輞川時所寫,詩中的「山居」就是他所住的「輞川別墅」。詩中描寫了清新、秀美的秋晚山景,亦寫出詩人對山中恬淡生活的嚮往。

文章結構

此詩體裁為 五言律詩,全文共有 八句 及 四聯,當中頜聯及頸聯對仗

押韻:
空山新雨後(hau6),天氣晚來秋(cau1)
明月松間照,清泉石上流(lau4)
竹喧歸浣女,蓮動下漁舟(zau1)
隨意春芳歇,王孫自可留(lau4)

資料來源:香港教育局

山居秋暝 工作紙

甲部:指定閱讀篇章 – 王維《山居秋暝》 (30%)

1. 解釋以下詞語的意思:(4分)
a) 空山新雨後: _______
b) 明月松間照: _______

2. 將以下句子譯成白話文:(4分)
“返景入深林,復照青苔上。”

3. 詩中描繪了怎樣的秋日山居景象?請具體說明。(4分)

4. 解釋”隔水問寒暄,疑是秋庭雨”這兩句詩的含義及其在詩中的作用。(3分)

5. 詩人在詩中表現出怎樣的情感?(3分)

6. 詩中運用了哪些感官描寫?請舉例說明。(4分)

7. 將以下句子譯成現代漢語:(4分)
“蘿月又重光,青山影動揚。”

8. 簡述本詩的主旨,並分析詩人如何通過景物描寫來表達自己的心境。(4分)

延伸閱讀:DSE中文「十二篇範文」語釋及分析

1. 《論語》〈論仁、論孝、論君子〉
2. 孟子《魚我所欲也》
3. 莊子《逍遙遊》(節錄)
4. 荀子《勸學》(節錄)
5. 司馬遷《廉頗藺相如列傳》(節錄)
6. 諸葛亮《出師表》
7. 韓愈《師說》
8. 柳宗元《始得西山宴遊記》
9. 范仲淹《岳陽樓記》
10. 蘇洵《六國論》
11. 詩三首
– 王維《山居秋暝》
– 李白《月下獨酌》(其一)
– 杜甫《登樓》
12. 詞三首
– 蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》
– 李清照《聲聲慢.秋情》
– 辛棄疾《青玉案.元夕》

现在从Blog 下方按钮转载到GETUTOR网站,“ 联络职员即可有$20学费减免,事不宜迟,马上去搜索适合导师上课吧 GETUTOR-香港導師總會

想追返学校进度?GETUTOR香港导师总会有超过35,000个三大导师

最快一小时帮你搵到最好既上门补习导师!

紧贴GE BlogFacebookInstagram,补习?盖图尔